Đăng Nhập  |  Đăng Ký 08 Tháng Mười Hai 2016  
MENU
Lượt truy cập

do paper tube viet nam

Đồng hồ

Sản Phẩm : Ống giấy cuốn chỉ
Kích cỡ : Đủ các loại phi
Sử dụng : Sản phẩm dùng để cuốn các loại chỉ đặc biệt là chỉ có độ đàn hồi cao , chuyên dùng trong nghành dệt, may

 

Sản phẩm : ống cuốn băng keo
Kích thước : Đủ các loại phi
Sử dụng : Chuyên dùng trong nghành cuốn băng keo

 

Sản phẩm : Ống cuốn màng PE
Kích cỡ : từ phi 44 đến phi 608
Sử dụng : Chuyên dùng trong nghành cuốn màng PE , cuốn Vải

 

Sản phẩm : Ống cuốn băng keo , sợi , chỉ
Kích thước : Đủ các loại phi
Sử dụng : Chuyên dùng để cuốn các loại băng keo, sợi hoặc chỉ

 

Sản phẩm : Các loại lõi ống giấy
Kích cỡ : Đủ các loại phi
Sử dụng : Chuyên dùng trong nghành cuốn dây cáp và cuốn dây điện

 

Sản phẩm : Lõi ống giấy
Kích cỡ : Đủ các loại phi
Sử dụng : Chuyên dùng trong nghành cuốn dây cáp và cuốn dây điện

 

 
Sản phẩm : Lõi ống giấy công nghiệp
Kích cỡ : phi từ 504 – phi 608
Sử dụng : chuyên dùng trong nghành cuốn Tole công nghiệp , INOX , Thép lá

 

Sản phẩm : Ống cuốn Thép Lá dùng bằng giấy
Kích thước : Độ dày của ống từ 12 đến 30 phân . Phi từ 504 – 608
Sử dụng : chuyên sử dụng để cuốn các loại thép lá công nghiệp

 

Sản phẩm : Lõi ống giấy
Kích cỡ : Đủ các loại phi
Sử dụng : Chuyên dùng trong nghành cuốn dây cáp và cuốn dây điện